Bách khoa trồng trọt

 • Cách sử dụng phân bón cho cây cà phê hiệu quả

  Cách sử dụng phân bón cho cây cà phê hiệu quả

  Cách sử dụng phân bón cho cây cà phê hiệu quả (nhu cầu dinh dưỡng của cây cà phê và giới thiệu loại phân bón chuyên dùng cho cây cà phê hiệu quả: Phân bón dùng cho cây cà phê mùa mưa, phân bón chuyên dùng cho cây cà phê mùa khô, phân bón dùng cho cây cà phê vào giữu và cuối mùa mưa),...

  Read more

 • Cách sử dụng phân bón cho cây lúa hiệu quả

  Cách sử dụng phân bón cho cây lúa hiệu quả

  Nhu cầu dinh dưỡng cần thiết của cây lúa (vai trò của các yếu tố dinh dưỡng đa lương, trung lương và vi lượng đối với cây lúa) và cách sử dụng phân bón cho lúa hiệu quả,...

  Read more

 • Cách sử dụng phân bón cho cây có múi hiệu quả

  Cách sử dụng phân bón cho cây có múi hiệu quả

  Cách sử dụng phân bón cho cây có múi hiệu quả (vai trò của các yếu tố dinh dưỡng đối với cây ăn trái hiệu quả và cách lựa bọn và sử dụng các sản phẩm phân bón cho cây ăn trái chất lượng),....

  Read more

 • Cây chè

  Cây chè

  Đặc điểm thực vật học của cây chè. Nguồn gốc phát sinh cây chè và phân loại thực vật cây chè (chè trung quốc lá nhỏ, chè trung quốc lá to, chè Shan, chè Ấn Độ,...

  Read more

 • Phân bón chuyên dùng cho cây chè

  Phân bón chuyên dùng cho cây chè

  Giới thiệu dòng sản phẩm phân bón dùng cho chè chất lượng. Với thành phần và hàm lượng dinh dưỡng chuẩn như sau: Đạm tổng sô (Nts) 16%, Lân hữu hiệu (P2O5hh) 8%, Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%, Đồng (Cu) 50 ppm, Kẽm (Zn) 50ppm, Bo (B) 50 ppm, Mo 50 ppm,....

  Read more

 • Bệnh thối ướt củ khoai tây và biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả

  Bệnh thối ướt củ khoai tây và biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả

  Bệnh thối ướt củ khoai tây (do vi khuẩn Erwinia carotovora gây ra) và biện pháp phòng trừ bệnh thối ướt củ khoai tây hiệu quả. Triệu chứng điển hình của bệnh thối ướt củ khoai tây là trên củ khoai tây bị nhiễm bệnh vỏ củ chuyển sang màu nâu, nâu sẫm, củ mềm,...

  Read more

 • Bệnh xoăn vàng lá cà chua và biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả

  Bệnh xoăn vàng lá cà chua và biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả

  Bệnh xoăn vàng lá cà chua và biện pháp phòng trừ bệnh xoăn vàng lá cà chua sớm và hiệu quả. Triệu chứng gây bệnh xoăn vàng lá cà chua: Triệu chứng sớm nhất là lá cong xuống dưới vào phía bên trong, Về sau, lá không có hình dạng, nhỏ hẹp,...

  Read more

 • Bệnh phấn trắng trên cây cao su và biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả

  Bệnh phấn trắng trên cây cao su và biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả

  Bệnh phấn trắng cao su (do nấm Oidium heveae Stein gây ra) và biện pháp phòng trừ bệnh phấn trắng trên cây cao su sớm và hiệu quả. Triệu chứng bệnh phấn trắng trên cây cao su: Bệnh thường hại phần phiến lá gần gân chính,...

  Read more

 • Bệnh đốm đen vi khuẩn hại cà chua và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh đốm đen vi khuẩn hại cà chua và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh đốm đen vi khuẩn hại cà chua (do vi khuẩn Xanthomonas vesicatoria gây ra) và biện pháp phòng trừ bệnh đốm đen vi khuẩn hại cà chua hiệu quả. Triệu chứng gây bệnh đốm đen vi khuẩn hại cà chua: vết bệnh là những chấm nhỏ kích thước từ 1 – 2 mm,...

  Read more

 • Bệnh héo vàng cà chua (héo Fusarium cà chua) và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh héo vàng cà chua (héo Fusarium cà chua) và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh héo vàng cà chua, héo Fusarium cà chua (do nấm Fusarium oxysporum gây ra) và biện pháp phòng trừ bệnh héo vàng cà chua hiệu quả. Triệu chứng điển hình của bệnh vàng lá cà chua (Fusarium oxysporum): chẻ dọc thân ở phần phía dưới gốc thấy mạch xylem bị biến màu nâu đậm,...

  Read more

 • Bệnh héo rũ gốc mốc trắng, thối thân và biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả

  Bệnh héo rũ gốc mốc trắng, thối thân và biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả

  Bệnh héo rũ gốc mốc trắng, thối thân (do nấm Sclerotium rolfsii gây ra) và biện pháp phòng trừ bệnh héo gốc mốc trắng, thối thân hiệu quả. Triệu chứng gây bệnh héo rũ gốc mốc trắng, thối thân: Ban đầu nấm xâm nhập vào gốc thân sát mặt đất, tạo ra vết bệnh nhỏ, hơi lõm, màu nâu,...

  Read more

 • Bệnh xì mủ cao su và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh xì mủ cao su và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh xì mủ cao su do nấm Phytophthora palmivora gây ra. Triệu chứng bệnh xì mủ cao su: Tại những vị trí nhiễm bệnh, nhựa tự chảy ra thành từng giọt,...nắm được triệu chứng bệnh xuất hiện để có biện pháp phòng trừ bệnh sớm và hiệu quả,...

  Read more

 • Bệnh gỉ sắt cà phê và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh gỉ sắt cà phê và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh gỉ sắt cà phê do nấm Hemileia vastatrix gây ra. Tìm hiểu triệu chứng gây bệnh gỉ sắt cà phê: ban đầu trên phiến lá thường xuất hiện những điểm màu trắng đục,...từ đó có biện pháp phòng trừ bệnh gỉ sắt cà phê sớm và hiệu quả,...

  Read more

 • Bệnh đốm nâu lá chè và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh đốm nâu lá chè và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh đốm nâu lá chè do nấm Colletotrichum camelliae gây ra. Nhận biết triệu chứng điển hình gây bệnh đốm nâu lá chè: vết bệnh chỉ là những chấm nhỏ màu xanh vàng,....từ đó có biện pháp phòng trừ bệnh đốm nâu lá chè hiệu quả,...

  Read more

 • Bệnh phồng lá chè và biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả

  Bệnh phồng lá chè và biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả

  Bệnh phồng lá chè do nấm Exobasidium vexans Massee gây ra. Nhận biết triệu chứng điển hình của bệnh phồng lá chè: Vết bệnh lúc đầu là một điểm nhỏ như mũi kim màu xanh trong giọt dầu hoặc màu xanh vàng,...từ đó có biện pháp phòng trừ bệnh phồng lá chè hiệu quả,....

  Read more

 • Bệnh chấm xám, đốm xám lá chè và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh chấm xám, đốm xám lá chè và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh chấm xám, đốm xám lá chè (do nấm Pestalotiopsis theae gây ra) và biện pháp phòng trừ bệnh chấm xám, đốm xám lá chè hiệu quả. Triệu chứng bệnh chấm xám, đốm xám lá chè: Vết bệnh lúc đầu là một điểm nhỏ, hình tròn,....

  Read more

 • Bệnh mốc sương cà chua khoai tây và biện pháp phòng trừ

  Bệnh mốc sương cà chua khoai tây và biện pháp phòng trừ

  Bệnh mốc sương cà chua, khoai tây (do nấm Phytophthora infestan gây ra) và biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả. Triệu chứng bệnh mốc sương cà chua, khoai tây: Vết bệnh là các vết đốm chết hoại hình bán nguyệt hoặc tròn,...

  Read more

 • Bệnh héo xanh vi khuẩn cà chua, khoai tây và biện pháp phòng trừ

  Bệnh héo xanh vi khuẩn cà chua, khoai tây và biện pháp phòng trừ

  Bệnh héo xanh trên cây cà chua khoai tây do vi khuẩn Pseudomonas solanacearum (hay còn được gọi Ralstonia solanacearum) gây ra và biện pháp phòng trừ bệnh héo xanh cà chua khoai tây hiệu quả. Triệu chứng bệnh héo xanh vi khuẩn cà chua, khoai tây,...

  Read more