Cẩm nang phân bón

 • Giới thiệu một số loại phân kali phổ biến hiện nay

  Giới thiệu một số loại phân kali phổ biến hiện nay

  Các loại phân kali phổ biến. Tìm hiểu tính chất, đặc điểm cũng như cách sử dụng các loại phân kali (KCl, K2SO4, K2CO3,...)

  Read more

 • Giới thiệu một số loại phân lân phổ biến

  Giới thiệu một số loại phân lân phổ biến

  Các loại phân lân phổ biến (supe lân, phân lân nung chảy, photphorit, apatit,...) khái niệm, tính chất cũng như cách sử dụng phân lân hiệu quả,..

  Read more

 • Giới thiệu một số loại phân đạm phổ biến hiện nay

  Giới thiệu một số loại phân đạm phổ biến hiện nay

  Các loại phân đạm phổ biến hiện nay (Phân đạm amon, phân đạm Nitrat, phân amon nitrat, phân đạm amit, phân đạm hiệu quả chậm,...)

  Read more

 • Cách sử dụng phân kali hiệu quả

  Cách sử dụng phân kali hiệu quả

  Cách sử dụng phân kali hiệu quả ( yếu tố ảnh hưởng đến hiệu lực phân kali, phương pháp bón phân cũng như xác định lượng bón, thời điểm bón phân kali hợp lý,...)

  Read more

 • Cách sử dụng phân lân hiệu quả

  Cách sử dụng phân lân hiệu quả

  Giới thiệu cho bạn đọc một số biện pháp kỹ thuật bón phân lân hiệu quả (cách chọn dạng phân lân hiệu quả, xác định thời kỳ bón lân hiệu quả, biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lân,...)

  Read more

 • Cách sử dụng phân đạm hiệu quả

  Cách sử dụng phân đạm hiệu quả

  Biện pháp bón phân đạm đạt hiệu quả (xác định đúng thời điểm, lượng bón, cách bón phân đạm hiệu quả cho cây trồng,...)

  Read more

 • Thế nào là bón phân hợp lý

  Thế nào là bón phân hợp lý

  Những nguyên tắc để bón phân hợp lý: Bón đúng loại phân, bón đúng lúc, bón đúng đối tượng, đúng thời tiết thời vụ, bón đúng cách, bón phân cân đối,...

  Read more

 • Kỹ thuật nuôi trùn quế

  Kỹ thuật nuôi trùn quế

  Khi mua giống, tốt nhất là mua ở dạng sinh khối (có lẫn cả giun bố mẹ, giun con, trứng kén giun chưa nở và cơ chất mà giun đang sống quen), để giun không bị “sốc” trong môi trường mới lạ và sinh sản nhanh...

  Read more