SÔNG MÃ CÂY ĂN TRÁI GIAI ĐOẠN RA HOA
SÔNG MÃ CÂY ĂN TRÁI GIAI ĐOẠN RA HOA
SÔNG MÃ CÂY ĂN TRÁI GIAI ĐOẠN RA HOA
SÔNG MÃ CÂY ĂN TRÁI GIAI ĐOẠN RA HOA
SÔNG MÃ CÂY ĂN TRÁI GIAI ĐOẠN RA HOA

SÔNG MÃ CÂY ĂN TRÁI GIAI ĐOẠN RA HOA

Mã sản phẩm: 05852

Giá bán lẻ: Liên hệ đ/bao (Liên hệ để biết giá bán buôn)

Hàm lượng dinh dưỡng:

Đạm tổng số (Nts): 8%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%; Kẽm (Zn): 50 ppm; Bo (B): 100 ppm; Sắt (Fe):50 ppm; Độ ẩm: 5%.

Tác dụng: 

- Cung cấp đầy đủ, cân đối dinh dưỡng cho cây ăn trái giai đoạn ra hoa.

- Giúp tăng khả năng phân hóa mầm hoa, cây ra nhiều hoa, hạn chế rụng hoa, giúp đậu nhiều trái, hạn chế thối trái và dị tật ở trái.

- Giúp tăng năng suất và chất lượng trái cây thương phẩm.

Xuất xứ: Việt Nam

Quyết định công nhận phân bón số 1461/QD-BVTV-PB

1. Thành phần và hàm lượng dinh dưỡng 

- Đạm tổng số (Nts): 8%;

- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%;

- Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%;

- Kẽm (Zn): 50 ppm;

- Bo (B): 100 ppm;

- Sắt (Fe):50 ppm;

Độ ẩm: 5%.

2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm phân bón chuyên dùng cho cây ăn trái giai đoạn ra hoa 

Ghi chú: Dùng cho cây ăn trái giai đoạn chuẩn bị ra hoa (Bón vào thời điểm: Sau khi bón phân phục hồi cho cây ăn trái khoảng 50 - 60 ngày hoặc bón trước khi cây ăn trái ra hoa 30 - 40 ngày).

- Lượng bón: 0,5 - 3 kg/cây (lượng bón tùy thuộc và độ lớn và độ rộng của tán cây) để giúp quá trình ra hoa dễ dàng.

- Cách bón: Cuốc rãnh xung quanh gốc theo hình chiếu của tán cây, rãnh sâu 5 - 10 cm, rộng 10 - 20cm cho phân vào, lấp đất lấp đất kết hợp tưới nước cho cây.