SÔNG MÃ CÂY LÚA CHUYÊN THÚC
SÔNG MÃ CÂY LÚA CHUYÊN THÚC
SÔNG MÃ CÂY LÚA CHUYÊN THÚC
SÔNG MÃ CÂY LÚA CHUYÊN THÚC
SÔNG MÃ CÂY LÚA CHUYÊN THÚC
SÔNG MÃ CÂY LÚA CHUYÊN THÚC

SÔNG MÃ CÂY LÚA CHUYÊN THÚC

Mã sản phẩm: 05846

Giá bán lẻ: Liên hệ đ/bao (Liên hệ để biết giá bán buôn)

Hàm lượng dinh dưỡng: 

Đạm tổng số (Nts): 12%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 12%;Kẽm (Zn): 50 ppm; (B): 50 ppm. Độ ẩm: 5%.

Tác dụng: 

- Cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, cân đối cho cây lúa phát triển nhanh khỏe, đẻ nhánh tốt.

- Giúp lúa cứng cây, nhiều bông hữu hiệu, chắc hạt.

- Tăng năng suất và chất lượng hạt lúa.

Xuất xứ: Việt Nam

Quyết định công nhận phân bón số 1461/QD-BVTV-PB

1. Thành phần và hàm lượng dinh dưỡng: 

- Đạm tổng số (Nts): 12%; 

- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; 

- Kali hữu hiệu (K2Ohh): 12%;

- Kẽm (Zn): 50 ppm; 

- (B): 50 ppm.

Độ ẩm: 5%.

2. Sử dụng bón thúc đẻ nhánh, thúc đón đòng cho cây lúa:

- Bón thúc đẻ nhánh (khi lúa bén rễ hồi xanh hoặc 20 - 25 ngày sau sạ): 15 - 20 kg sào 500 m2; (10 - 15 kg/sào 360 m2; 300 - 400 kg/ha).

- Bón thúc đón đòng (khi lúa đứng cái làm đòng): 10 - 15 kg sào 500 m2; (8 - 10 kg/sào 360 m2; 200 - 300 kg/ha).