Về chúng tôi

Công ty Cổ phần phân bón Sông Mã (SOMACO) tiền thân là công ty TNHH VRAT được thành lập năm 2008. Từ một đơn vị sản xuất phân bón nhỏ, sau 10 năm với sự nỗ lực hết mình của tập thể, lãnh đạo công nhân viên, SOMACO không ngừng nghiên cứu, cải tiến công nghệ, thiết bị, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, sắp xếp lại tổ chức và đào tạo nguồn nhân lực để tạo ra những sản phẩm có chất lượng ngày càng cao hơn.

Với đội ngũ cán bộ và hội đồng tư vấn có trình độ cao (tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư…), công nhân lành nghề, Công ty Cổ phần phân bón Sông Mã đã nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ công nghệ mới nhất vào sản phẩm; (là một trong 3 đơn vị trong nước nghiên cứu và ứng dụng thành công dinh dưỡng Trung vi lượng công nghệ chelate).

Hiện nay SOMACO đã có gần 50 sản phẩm phân bón thông dụng và phân bón chuyên dùng mang hàm lượng khoa học cao, đa dạng về mẫu mã, phù hợp với từng loại đất đai và các thời kỳ sinh trưởng phát triển của cây trồng…

Xem chi tiết...