Bệnh hại nông nghiệp

 • Bệnh thối ướt củ khoai tây và biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả

  Bệnh thối ướt củ khoai tây và biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả

  Bệnh thối ướt củ khoai tây (do vi khuẩn Erwinia carotovora gây ra) và biện pháp phòng trừ bệnh thối ướt củ khoai tây hiệu quả. Triệu chứng điển hình của bệnh thối ướt củ khoai tây là trên củ khoai tây bị nhiễm bệnh vỏ củ chuyển sang màu nâu, nâu sẫm, củ mềm,...

  Read more

 • Bệnh xoăn vàng lá cà chua và biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả

  Bệnh xoăn vàng lá cà chua và biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả

  Bệnh xoăn vàng lá cà chua và biện pháp phòng trừ bệnh xoăn vàng lá cà chua sớm và hiệu quả. Triệu chứng gây bệnh xoăn vàng lá cà chua: Triệu chứng sớm nhất là lá cong xuống dưới vào phía bên trong, Về sau, lá không có hình dạng, nhỏ hẹp,...

  Read more

 • Bệnh phấn trắng trên cây cao su và biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả

  Bệnh phấn trắng trên cây cao su và biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả

  Bệnh phấn trắng cao su (do nấm Oidium heveae Stein gây ra) và biện pháp phòng trừ bệnh phấn trắng trên cây cao su sớm và hiệu quả. Triệu chứng bệnh phấn trắng trên cây cao su: Bệnh thường hại phần phiến lá gần gân chính,...

  Read more

 • Bệnh đốm đen vi khuẩn hại cà chua và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh đốm đen vi khuẩn hại cà chua và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh đốm đen vi khuẩn hại cà chua (do vi khuẩn Xanthomonas vesicatoria gây ra) và biện pháp phòng trừ bệnh đốm đen vi khuẩn hại cà chua hiệu quả. Triệu chứng gây bệnh đốm đen vi khuẩn hại cà chua: vết bệnh là những chấm nhỏ kích thước từ 1 – 2 mm,...

  Read more

 • Bệnh héo vàng cà chua (héo Fusarium cà chua) và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh héo vàng cà chua (héo Fusarium cà chua) và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh héo vàng cà chua, héo Fusarium cà chua (do nấm Fusarium oxysporum gây ra) và biện pháp phòng trừ bệnh héo vàng cà chua hiệu quả. Triệu chứng điển hình của bệnh vàng lá cà chua (Fusarium oxysporum): chẻ dọc thân ở phần phía dưới gốc thấy mạch xylem bị biến màu nâu đậm,...

  Read more

 • Bệnh héo rũ gốc mốc trắng, thối thân và biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả

  Bệnh héo rũ gốc mốc trắng, thối thân và biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả

  Bệnh héo rũ gốc mốc trắng, thối thân (do nấm Sclerotium rolfsii gây ra) và biện pháp phòng trừ bệnh héo gốc mốc trắng, thối thân hiệu quả. Triệu chứng gây bệnh héo rũ gốc mốc trắng, thối thân: Ban đầu nấm xâm nhập vào gốc thân sát mặt đất, tạo ra vết bệnh nhỏ, hơi lõm, màu nâu,...

  Read more

 • Bệnh xì mủ cao su và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh xì mủ cao su và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh xì mủ cao su do nấm Phytophthora palmivora gây ra. Triệu chứng bệnh xì mủ cao su: Tại những vị trí nhiễm bệnh, nhựa tự chảy ra thành từng giọt,...nắm được triệu chứng bệnh xuất hiện để có biện pháp phòng trừ bệnh sớm và hiệu quả,...

  Read more

 • Bệnh gỉ sắt cà phê và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh gỉ sắt cà phê và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh gỉ sắt cà phê do nấm Hemileia vastatrix gây ra. Tìm hiểu triệu chứng gây bệnh gỉ sắt cà phê: ban đầu trên phiến lá thường xuất hiện những điểm màu trắng đục,...từ đó có biện pháp phòng trừ bệnh gỉ sắt cà phê sớm và hiệu quả,...

  Read more

 • Bệnh đốm nâu lá chè và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh đốm nâu lá chè và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh đốm nâu lá chè do nấm Colletotrichum camelliae gây ra. Nhận biết triệu chứng điển hình gây bệnh đốm nâu lá chè: vết bệnh chỉ là những chấm nhỏ màu xanh vàng,....từ đó có biện pháp phòng trừ bệnh đốm nâu lá chè hiệu quả,...

  Read more

 • Bệnh phồng lá chè và biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả

  Bệnh phồng lá chè và biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả

  Bệnh phồng lá chè do nấm Exobasidium vexans Massee gây ra. Nhận biết triệu chứng điển hình của bệnh phồng lá chè: Vết bệnh lúc đầu là một điểm nhỏ như mũi kim màu xanh trong giọt dầu hoặc màu xanh vàng,...từ đó có biện pháp phòng trừ bệnh phồng lá chè hiệu quả,....

  Read more

 • Bệnh chấm xám, đốm xám lá chè và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh chấm xám, đốm xám lá chè và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh chấm xám, đốm xám lá chè (do nấm Pestalotiopsis theae gây ra) và biện pháp phòng trừ bệnh chấm xám, đốm xám lá chè hiệu quả. Triệu chứng bệnh chấm xám, đốm xám lá chè: Vết bệnh lúc đầu là một điểm nhỏ, hình tròn,....

  Read more

 • Bệnh mốc sương cà chua khoai tây và biện pháp phòng trừ

  Bệnh mốc sương cà chua khoai tây và biện pháp phòng trừ

  Bệnh mốc sương cà chua, khoai tây (do nấm Phytophthora infestan gây ra) và biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả. Triệu chứng bệnh mốc sương cà chua, khoai tây: Vết bệnh là các vết đốm chết hoại hình bán nguyệt hoặc tròn,...

  Read more

 • Bệnh héo xanh vi khuẩn cà chua, khoai tây và biện pháp phòng trừ

  Bệnh héo xanh vi khuẩn cà chua, khoai tây và biện pháp phòng trừ

  Bệnh héo xanh trên cây cà chua khoai tây do vi khuẩn Pseudomonas solanacearum (hay còn được gọi Ralstonia solanacearum) gây ra và biện pháp phòng trừ bệnh héo xanh cà chua khoai tây hiệu quả. Triệu chứng bệnh héo xanh vi khuẩn cà chua, khoai tây,...

  Read more

 • Bệnh thối hạch bắp cải và biện pháp phòng trừ

  Bệnh thối hạch bắp cải và biện pháp phòng trừ

  Bệnh thối hạch bắp cải và biện pháp phòng trừ bệnh thối hạch bắp cải. Triệu chứng gây bệnh thối hạch bắp cải: Khi cây con bị nhiễm bệnh thì gốc thân sát mặt đất bị thối nhũn làm cây chết gục, đổ trên ruộng,...

  Read more

 • Bệnh sưng rễ bắp cải và biện pháp phòng trừ

  Bệnh sưng rễ bắp cải và biện pháp phòng trừ

  Bệnh sưng rễ bắp cải và biện pháp phòng trừ bệnh sưng rễ bắp cải hiệu quả. Triệu chứng gây bệnh sưng rễ bắp cải: Bệnh hại chủ yếu ở bộ phận rễ và gốc thân nằm sâu trong đất, tạo ra u sưng nổi cục sần sùi,...

  Read more

 • Bệnh đốm vòng su hào bắp cải và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh đốm vòng su hào bắp cải và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh đốm vòng su hào bắp cải và biện pháp phòng trừ bệnh đốm vòng su hào bắp cải hiệu quả. Triệu chứng điển hình đốm vòng su hào bắp cải: Ban đầu vết bệnh chỉ là những đốm tròn nhỏ, màu nâu nhạt đến nâu đậm,....

  Read more

 • Bệnh gỉ sắt đậu tương và biện pháp phòng trừ

  Bệnh gỉ sắt đậu tương và biện pháp phòng trừ

  Bệnh gỉ sắt đậu tương và biện pháp phòng trừ bệnh gỉ sắt đậu tương hiệu quả. Triệu chứng gây bệnh gỉ sắt đậu tương là vết bệnh được hình thành dưới dạng những đốm nhỏ có màu vàng trong,...

  Read more

 • Bệnh đốm lá lạc và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh đốm lá lạc và biện pháp phòng trừ hiệu quả

  Bệnh đốm lá lạc và biện pháp phòng trừ. Bệnh đốm lá lạc bao gồm bệnh đốm lá sớm hay còn gọi là bệnh đốm nâu lạc và bệnh đốm lá muộn hay còn gọi là bệnh đốm đen lạc,...

  Read more

1>