Hoạt động nghiên cứu

  • Mô hình sử dụng phân bón Trùn quế VRAT tại Nông trường Sông Âm

    Mô hình sử dụng phân bón Trùn quế VRAT tại Nông trường Sông Âm

    Đội trưởng đội 4 ông Lê Minh Châu hào hứng phát biểu: “Phần lớn mía trồng tại nông trường Sông Âm đều sử dụng phân bón Trùn Quế VRAT, sử dụng phân bón này giúp tăng năng suất mía...

    Read more