SÔNG MÃ CÂY ĂN TRÁI GIAI ĐOẠN NUÔI LỚN TRÁI
SÔNG MÃ CÂY ĂN TRÁI GIAI ĐOẠN NUÔI LỚN TRÁI
SÔNG MÃ CÂY ĂN TRÁI GIAI ĐOẠN NUÔI LỚN TRÁI
SÔNG MÃ CÂY ĂN TRÁI GIAI ĐOẠN NUÔI LỚN TRÁI
SÔNG MÃ CÂY ĂN TRÁI GIAI ĐOẠN NUÔI LỚN TRÁI

SÔNG MÃ CÂY ĂN TRÁI GIAI ĐOẠN NUÔI LỚN TRÁI

Mã sản phẩm: 05853

Giá bán lẻ: Liên hệ đ/bao (Liên hệ để biết giá bán buôn)

Hàm lượng dinh dưỡng: 

Đạm tổng số (Nts): 10%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 16%; Kẽm (Zn): 50 ppm; Bo (B): 50 ppm. Độ ẩm: 5%.

Tác dụng: 

- Cung cấp đầy đủ và cân đối dinh dưỡng cho cây giai đoạn nuôi trái.

- Giúp trái lớn nhanh, lớn đồng đều, tăng độ ngọt, tăng hương vị, trái bóng đẹp, không bị dị tật.

- Giúp tăng khả năng neo trái trên cây, hạn chế rụng trái non. 

- Giúp tăng năng suất và chất lượng trái cây thương phẩm.

Xuất xứ: Việt Nam

Quyết định công nhận phân bón số 1461/QD-BVTV-PB

1. Thành phần và hàm lượng dinh dưỡng 

- Đạm tổng số (Nts): 10%;

- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%;

- Kali hữu hiệu (K2Ohh): 16%;

- Kẽm (Zn): 50 ppm;

- Bo (B): 50 ppm

Độ ẩm: 5%.

2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm phân bón Sông Mã cây ăn trái giai đoạn nuôi lớn trái 

Dùng cho cây ăn trái giai đoạn nuôi quả (sau khi đậu trái 10 - 15 ngày và trước khi thu trái 20 - 25 ngày):

- Lượng bón: từ 0,5-3kg/cây/lần bón (tùy thuộc và độ lớn và độ rộng của tán cây)

- Cách bón: Cuốc rãnh xung quanh gốc theo hình chiếu của tán cây, rãnh sâu 5 - 10 cm, rộng 10 - 20 cm cho phân vào, lấp đất lấp đất kết hợp tưới nước cho cây.

Lưu ý: Nếu bón trễ hơn 20 ngày trước thu trái sẽ có nhiều nguy cơ làm giảm phẩm chất trái như thịt trái bị sượng, bị nhão.