SÔNG MÃ CÂY ĂN TRÁI GIAI ĐOẠN PHỤC HỒI
SÔNG MÃ CÂY ĂN TRÁI GIAI ĐOẠN PHỤC HỒI
SÔNG MÃ CÂY ĂN TRÁI GIAI ĐOẠN PHỤC HỒI
SÔNG MÃ CÂY ĂN TRÁI GIAI ĐOẠN PHỤC HỒI
SÔNG MÃ CÂY ĂN TRÁI GIAI ĐOẠN PHỤC HỒI

SÔNG MÃ CÂY ĂN TRÁI GIAI ĐOẠN PHỤC HỒI

Mã sản phẩm: 05851

Giá bán lẻ: Liên hệ đ/bao (Liên hệ để biết giá bán buôn)

Hàm lượng dinh dưỡng:

Đạm tổng số (Nts): 18%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 6%; Đồng (Cu): 50ppm; Kẽm (Zn): 50ppm; Bo (B): 50ppm; Sắt (Fe): 50ppm: Độ ẩm: 5%.

Tác dụng: 

- Cung cấp đầy đủ cân đối dinh dưỡng cho cây ăn trái. Giúp cây phục hồi nhanh, khỏe.

- Giúp cây ra nhiều chồi, đọt non, tăng khả năng quang hợp, phát triển cành lá nhanh và đồng đều tạo tiền đề tốt cho giai đoạn ra hoa và đậu trái.

- Giúp tăng năng suất và chất lượng trái cây thương phẩm.

Xuất xứ: Việt Nam

Quyết định công nhận phân bón số 1461/QD-BVTV-PB

1. Thành phần và hàm lượng dinh dưỡng 

- Đạm tổng số (Nts): 18%;

- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%;

- Kali hữu hiệu (K2Ohh): 6%;

- Đồng (Cu): 50ppm;

- Kẽm (Zn): 50 ppm;

- Bo (B): 50 ppm;

- Sắt (Fe): 50 ppm:

Độ ẩm: 5%.

2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm phân bón Sông Mã cho cây ăn trái giai đoạn phục hồi 

Ghi chú: Sản phẩm chuyên dùng cho cây ăn trái giai đoạn kiến thiết cơ bản và giai đoạn phục hồi sau thu trái:

2.1. Bón cho cây ăn trái thời kỳ kiến thiết cơ bản: 

+ Đối với cây tuổi 1: 100 – 400 g/cây/lần bón

+ Đối với cây tuổi 2: 300 – 500 g/cây/lần bón

+ Đối với cây tuổi 3: 400 – 600 g/cây/lần bón

Lưu ý: Mỗi năm bón 2 lần (bón lần 1 vào tháng 2 - 3; bón lần 2 vào tháng 6 - 7). 

2.2. Bón cho cây ăn trái thời kỳ kinh doanh (phục hồi):

Ghi chú: Bón sau khi hái trái, vệ sinh đồng ruộng, cắt tỉa cành, tạo tán.

+ Lượng bón tăng dần theo tuổi cây: từ 0,5 - 3 kg/cây/lần bón. Mỗi năm bón bổ sung thêm 15 - 30 kg phân chuồng hoai (hoặc 5 - 10 kg phân hữu cơ vi sinh)/cây.

Cách bón: Cuốc rãnh xung quanh gốc theo hình chiếu của tán cây, rãnh sâu 5 - 10 cm, rộng 10 - 20cm cho phân vào, lấp đất kết hợp tưới nước đều đặn cho cây. Chú ý phải cuốc cách gốc ít nhất 50cm đối với cây 2 năm tuổi.