SÔNG MÃ CÂY NGÔ CHUYÊN LÓT
SÔNG MÃ CÂY NGÔ CHUYÊN LÓT
SÔNG MÃ CÂY NGÔ CHUYÊN LÓT
SÔNG MÃ CÂY NGÔ CHUYÊN LÓT
SÔNG MÃ CÂY NGÔ CHUYÊN LÓT
SÔNG MÃ CÂY NGÔ CHUYÊN LÓT

SÔNG MÃ CÂY NGÔ CHUYÊN LÓT

Mã sản phẩm: 05843

Giá bán lẻ: Liên hệ đ/bao (Liên hệ để biết giá bán buôn)

1. Hàm lượng dinh dưỡng 

Đạm tổng số (Nts): 6%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%; TE: Kẽm (Zn): 50 ppm; Bo (B): 50 ppm; Độ ẩm: 5%. 

Tác dụng:

- Giúp bộ rễ ngô phát triển khỏe mạnh, vững chắc.

- Cây ngô phát triển cân đối, không bị huyết dụ.

- Giúp tăng năng suất và chất lượng ngô.

- Sử dụng phù hợp cho Ngô trồng đất bãi, đất đồi núi và đất chuyên ngô.

Xuất xứ: Việt Nam

Số quyết định công nhận phân bón 1461/QD-BVTV-PB

1. Thành phần và hàm lượng

- Đạm tổng số (Nts): 6%;

- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%; 

- Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%; 

- TE: Kẽm (Zn): 50 ppm; Bo (B): 50ppm. 

Độ ẩm: 5%

2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm phân bón chuyên dùng cho cây ngô 

- Lượng bón: 20 - 25 kg/sào 360 m2; (25 - 30 kg sào 500 m2, 500 - 600 kg/ha).

- Cách bón: cuốc hốc hoặc rãnh, bón kết hợp phân chuồng hoai mục, rải lớp đất mỏng (2 - 3cm) sau đó gieo hạt hoặc đặt bầu ngô (không được để hạt ngô tiếp xúc trực tiếp với phân).

- Kết hợp phân SÔNG MÃ CÂY NGÔ CHUYÊN THÚC để đạt năng suất và chất lượng cao nhất.