SÔNG MÃ CÂY NGÔ CHUYÊN THÚC
SÔNG MÃ CÂY NGÔ CHUYÊN THÚC
SÔNG MÃ CÂY NGÔ CHUYÊN THÚC
SÔNG MÃ CÂY NGÔ CHUYÊN THÚC
SÔNG MÃ CÂY NGÔ CHUYÊN THÚC

SÔNG MÃ CÂY NGÔ CHUYÊN THÚC

Mã sản phẩm: 05834

Giá bán lẻ: Liên hệ đ/bao (Liên hệ để biết giá bán buôn)

Hàm lượng dinh dưỡng: 

Đạm tổng số (Nts): 15%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10%; Độ ẩm: 5%.

Tác dụng: 

- Cung cấp đầy đủ cân đối chất dinh dưỡng cho cây  ngô thời kỳ phát triển thân lá, tạo bắp.

- Giúp cây ngô phát triển nhanh, khỏe, tạo bắp to, kín hạt, gia tăng trọng lượng bắp.

- Giúp cây Ngô chịu hạn tốt, ít sâu bệnh, tăng năng suất và chất lượng.

Xuất xứ: Việt Nam

Quyết định công nhận phân bón số 1461/QD-BVTV-PB

1. Thành phần và hàm lượng dinh dưỡng: 

- Đạm tổng số (Nts): 15%;

- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%;

- Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10%.

Độ ẩm: 5%.

2. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm phân bón chuyên dùng cho ngô (Sông Mã cây ngô chuyên thúc)

Dùng bón thúc cho cây ngô: 

+ Thời kỳ ngô 3 - 5 lá: 15 - 25 kg/sào 500 m2; (10 - 20 kg/sào 360 m2; 300 - 500 kg/ha).

+ Thời kỳ ngô 7 - 9 lá: 10 - 20 kg/sào 500 m2; (8 - 15 kg/sào 360 m2; 200 - 400 kg/ha).

Cách bón: bón cách gốc 5 - 7 cm đối với ngô 3 - 5 lá (cách gốc 10 - 15cm đối với ngô 7 - 9 lá), kết hợp làm cỏ xới xáo vun gốc nhẹ và lấp phân.

Lưu ý: đối với các vùng đất khô hạn, nghèo dinh dưỡng nên tăng lượng bón (có thể tăng lượng bón lên gấp 2 lần đối với một số giống ngô có tiềm năng năng suất cao).