Thông tin công ty cổ phần phân bón Sông Mã

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN SÔNG MÃ

Địa chỉ: Lô C4, KCN Lễ Môn, P. Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa

MSDN: 2801151491

Đại diện là: Ông Nguyễn Văn Quy       Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại:  0373.963.275        Email: trunquevrat@gmail.com

- Số Tài khoản 119000174477 tại Ngân hàng Công thương Bỉm Sơn

- Số Tài khoản 3500201014786 tại Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Admin

Bình luận